O nama

Udruženje Obojena klapa je osnovano u januaru 2016. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Zalaže se za afirmaciju i promociju ulične umjetnosti u društvu kroz oslikavanje murala, održavanje predavanja o historijatu i razvoju ulične umjetnosti, te praktičnih radionica o tehnikama iste.

Udruženje djeluje na lokalnom nivou te svojim radom neposredno utiče na kvalitet života stanovnika unošenjem boje u njihov svakodnevni život.

Naš cilj je stvaranjem novih dijela ulične umjetnosti i saradnjom sa svjetski poznatim uličnim umjetnicima pretvoriti grad u veliku galeriju koja će biti prepoznata u svijetu po svom jedinstvenom spoju tradicionalnog i modernog uz dodatak boje.

Naša misija je obojiti sve stare, sive i tužne zidove, obnoviti sve oronule fasade u Sarajevu sa dodatkom umjetničkog izražaja i slobode.

Stvaranjem novih umjetničkih dijela Sarajevo želimo pretvoriti u prijestolnicu ulične umjetnosti u regiji. Zbog svoje infrastrukture, spoja kultura i duge historije, Sarajevo ima veliki potencijal da postane grad boje, sinonim za uličnu umjetnost.

About Us

The association Obojena Klapa (eng. Painted Slate) was founded in January, 2016 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. It promotes and advocates affirmation of the street art in BiH society. Fundamentally, it tries to popularize this specific kind of art through processes of painting murals, teaching history and development of the street art, as well as organizing practical workshops on techniques and media on this specific subject.Association works primarily on local level by directly affecting the quality of life of citizens by bringing colors in their everyday life.

Our goal is to transform Sarajevo into a street art gallery that will hopefully get recognized world-wide by its unique compound of traditional and modern with an addition of color. We plan to do it by creating new street art opus and collaborating with world renowned artists.

Our mission is to paint all old, grey and sad walls and renew all ramshackle facades in Sarajevo, enrichening them with our artistic expression.

By creating new artworks we want to turn Sarajevo into a street art capital of the region. Because of it’s infrastructure, clash of cultures and long history, we believe it has a big potential of becoming a city of color and a synonim for street art.